PUNËSIMI

Jemi të vetëdijshëm se forca e kompanisë sonë qëndron tek punonjësit profesionistë, tek përkushtimi, motivimi, njohuritë dhe përvoja e tyre.

Suksesi i kompanisë varet nga aftësia e tërheqjes, mbajtjes dhe zhvillimit të punonjësve të aftë të sigurojnë rritje të përhershme, dhe për këtë arsye kujdesi për punonjësit dhe zhvillimi i tyre profesional është një pjesë integrale e politikës së kompanisë sonë.

Nëse ju terhek industria e kinemasë ose e shihni veten si pjesë e ekipit tonë në rritje në industrinë më argëtuese, mos ngurroni të plotësoni aplikacionin më poshtë (për të gjitha llojet e punësimit) dhe bashkohuni me ne:

Duke klikuar mbi “Apliko”, pranoj që të dhënat e mia të arkivohen për kontakt në të ardhmen. Blitz-CineStar nuk do t’i ndajë këto të dhëna me palët e treta dhe as nuk do t’i publikojë.

Dokumenti i Deklaratës së Privatësisë përshkruan se si ne i përdorim të dhënat tuaja, cilat të drejta Ju garantohen nga Rregullorja për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, dhe si të realizohen.