MINI MORNINGS

Mini Mornings janë shfaqjet që zhvillohen çdo të shtunë dhe të dielë në mëngjes për të gjithë filmat nga ora 11:00 deri në orën 11:59, plus çdo ditë gjatë festave të shkollës dhe ato publike. Mini Mornings siguron argëtim në kinema për të gjithë familjen.

  • nga ora 11:00 deri në 11:59
  • çmimi për filmat 2D: 3,20 €

Përveç filmave, çmimi i biletës së kinemasë përshtatet për më të rinjtë (çmimi bazë i biletës i nënshtrohet kostos shtesë sipas çmimores zyrtare).

* Çmimi për Mini Mornings nuk është i vlefshëm nëse është parapremierë.